Negocierea Conflictelor și Diplomație Economică

NEGOCIEREA CONFLICTELOR ȘI DIPLOMAȚIE ECONOMICĂ
PROGRAM ACREDITAT
Specializarea: Economie și Afaceri Internaţionale
Durata studiilor: 4 SEMESTRE
Forma de învățământ: Cu Frecvenţă (IF)
Program înfiinţat în anul 2014
Prezentarea programului de studii
Programul de studii universitare de masterat "Negocierea Conflictelor și Diplomație Economică" se adresează absolvenților oricărui domeniu de licență (economie, științe politice, drept, geografie, istorie, etc.) care doresc să-şi continue studiile, cât și specialiștilor care doresc să-și deschidă noi oportunități în carieră și să-și lărgească orizontul cunoașterii. Importanța programului de studii universitare de masterat este subliniată de dimensiunea sa internațională, care, prin disciplinele studiate, oferă tuturor absolvenților șansa de a se integra atât pe piața națională a muncii, cât și pe piaţa europeană și internațională.
Programul de studii universitare de masterat oferă o pregătire interdisciplinară și formează competențele necesare înțelegerii și utilizării tehnicilor de negocierea conflictelor și însușirii principiilor fundamentale ale diplomației economice, prin dezvoltarea capacităților de analiză a diversității culturale, lingvistice, economice, administrative și politice la nivel internațional și prin dezvoltarea abilităților de informare, comunicare și diseminare a informațiilor într-un mediu divers din punct de vedere economic, social, politic și, respectiv, cultural.
Programul de studii universitare de masterat "Negocierea Conflictelor și Diplomație Economică" se deosebește de celelalte programe de master tocmai prin modul în care sunt organizate și desfășurate activitățile practice necesare masteranzilor în vederea inserției cu ușurință pe piața muncii. Astfel, programul de studii universitare de masterat câștigă prin provocarea pe care disciplinele de studiu și activitățile practice o lansează masteranzilor
Misiunea si obiectivele programului de studii
Programul de master “Negocierea Conflictelor si Diplomatie Economica” are misiunea de a genera si transfera cunoastere catre mediul de afaceri prin formare continua la nivel universitar in scopul insertiei profesionale a absolventilor pe piata muncii, cât si prin cercetare, dezvoltare si inovare individuala si colectiva in domeniul negocierii si diplomatiei economice.
Pentru a raspunde rigorilor si cerintelor identificate la nivelul pietei muncii, programul de master are urmatoarele obiective:
✓ însușirea termenilor specifici domeniului de negociere și diplomație economică;
✓ dezvoltarea capacității de negociere în diverse situații apărute in activitatea practică;
✓ identificarea celor mai bune soluții în situația unor conflicte economice;
✓ dezvoltarea capacității de înțelegere a diversității economice, sociale, politice și culturale.
✓ crearea și aplicarea corectă a strategiilor și tehnicilor de negociere pentru fiecare tip de conflict economic identificat;
✓ abilitatea de a întelege rapid mesajele transmise de interlocutor;
✓ formarea capaciățtii diplomatice necesare pentru a anticipa, acționa și reacționa la conflictele economice apărute (sau potențiale).
Competențe asigurate prin programul de studii
Competente profesionale
C1. Cunoasterea adecvata si aprofundata a abordarilor, conceptelor si terminologiei specifice negocierii conflictelor si diplomatiei economice.
C2. Intelegerea factorilor internationali de risc generatori de conflicte economice.
C3. Insusirea adecvata a tehnicilor si metodelor diplomatiei economice utilizate in afacerile internationale.
C4. Elaborarea de strategii adecvate gestionarii conflictelor si tesiunilor diplomatice din mediul international de afaceri.
C5. Implementarea proiectelor axate pe mecanismele si caile de reducere a riscurilor economice din afacerile internationale.
Competențe transversale
CT1. Realizarea individual sau in echipa a unor sarcini complexe sub presiunea timpului, in conditii de incertitudine si risc
CT2. Planificarea si organizarea resurselor umane in cadrul unui grup/a unei organizatii, in conditii de acceptare a diversitatii de opinie si de cultura, precum si a atitudinilor critice; evaluarea critic-constructiva a acestora
CT3. Asumarea nevoii de formare continua pentru a crea premisele de progres in cariera si adaptare a propriilor competente profesionale si manageriale la dinamica mediului economic
Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii
Consilier/expert/inspector/referent/economist in management - 263101
Consilier/expert/inspector/referent/economist in relatii economice internationale - 263105
Consultant in management - 263107
Asistent de cercetare economist in management - 263113
Asistent de cercetare economist in relatii economice internationale - 263123
Secretar economic (studii superioare) – 263126
Finalizarea studiilor de master
PLAN DE INVĂȚĂMÂNT, anul II
Director de program,
Conf. univ. dr. Irina NICOLAU