Conducere

FACULTATE ACREDITATĂ
Specializare: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
Durata studiilor:
✓ 3 ani cursuri de zi;
✓ 3 ani cursuri cu frecvenţă redusă.
Facultate fondată în anul 1998.
luke-chesser-pJadQetzTkI-unsplash

Conducere

Decan
Profesor univ. dr.
Dragoș Marian RĂDULESCU
dragos.radulescu@ucdc.ro
Director departament
Lector univ. dr.
Ana-Maria DINU
ana.dinu@ucdc.ro
Cancelar
Conferențiar univ. dr.
Irina NICOLAU
irina.nicolau@ucdc.ro
Director centru de cercetare
Conferențiar univ. dr.
Doina Maria TILEA
doina.maria.tilea@ucdc.ro
Responsabil IFR
Lector univ. dr.
Anda ONEȚIU
anda.onetiu@ucdc.ro