4
Facultatea de Administrarea

Afacerilor Internaționale

Universitatea Creștina Dimitrie Cantemir iși afirmă din nou valoarea obținând succesiv
(2010-2015, 2015-2020, 2022-2027) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România.

certificat_aracis
certificat_aracis v
certificat_aracis 2
Facultatea asigură studenţilor desfăşurarea unui proces de învăţământ de înaltă calitate, conceput, conform sistemului Bologna, pe două niveluri succesive:

1. Nivelul I: cursuri de LICENŢĂ acreditate

2. Nivelul II: studii de MASTERAT acreditate

LICENȚĂ
eai-home
Economie și Afaceri Internaţionale
- 3 ani învăţământ cu frecvenţă
taxa 1250 € / an - 250 locuri
- 3 ani învăţământ cu frecvenţă redusă
taxa de 1250 € / an - 180 locuri
Mai mult
Platforma E-learning
Logare

9 MOTIVE SĂ ALEGI

fACULTATEA DE ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNAȚIONALE
Oportunități în carieră
Nivelul ridicat de pregătire asigurat de Facultatea de Administrarea Afacerilor Internaţionale conferă studenţilor o gamă variată de competenţe profesionale, ceea ce le permite acestora, după absolvire, încadrarea ca specialişti în domeniul afacerilor internaţionale.
Misiunea facultății
Facultatea de Administrarea Afacerilor Internationale din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti are misiunea de a pregăti specialişti cu studii superioare, în domeniul afacerilor internaţionale, prin activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică, adecvate specificului actual al mediului de afaceri intern şi internaţional.
Facultatea de Administrarea Afacerilor Internationale îşi propune să fie un promotor în lansarea ideilor novatoare, să marcheze traiectoriile cercetării economice de profil, să influenţeze, prin demersurile sale ştiinţifice materializate în elaborarea unor studii, cărţi, monografii, tratate, articole de specialitate etc., dezvoltarea economico-socială a României.
Facultatea de Administrarea Afacerilor Internationale se preocupă de procesul de internaționalizare a educației în domeniul economiei și afacerilor internaționale prin programul de studii de masterat cu predare în limba engleză Afaceri Internaționale / International Business în cadrul căruia predau cadre didactice specializate atât din țară, cât și din străinătate.
Schimburi internaţionale
Facultatea de Administrarea Afacerilor Internaţionale întretine relaţii de colaborare cu facultăţi cu acelasi profil din strainătate şi organizează schimburi de cadre didactice şi studenţi cu acestea în cadrul programului de mobilitate "ERASMUS".