Departamentul EAI

Membrii Facultății de Administrarea Afacerilor Internaționale (A.A.I.) sunt organizați în cadrul Departamentului de Economie și Afaceri Internaționale. Acest departament este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și ale Cartei Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”. Departamentul este unitatea academică funcîională care asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în unul sau mai multe domenii de specialitate. Acesta reunește discipline înrudite sau complementare. Din Departamentul de Economie și Afaceri Internaționale fac parte cadre didactice specializate în domeniul Economie și Afaceri Internaționale, care predau discipline de profil conform planurilor de învățământ aferente programelor de licență și de studii de master ale facultății. Departamentul de Economie și Afaceri Internaționale cuprinde cadre didactice cu specializări de profil, cum ar fi: economie mondială, comerț internațional și politici comerciale, tranzacții economice internaționale, marketing internațional, s.a., cât și complementare, cum ar fi matematică, limbi străine și informatică.
Cadre didactice titular departamentului EAI
1. Profesor univ. dr. Cristian Sorin Dumitrescu
E-mail: cristian.dumitrescu@ucdc.ro
2. Profesor univ. dr. Georgeta Ilie
E-mail: georgeta.ilie@ucdc.ro
3. Conferențiar univ. dr. Narcisa Isăilă
E-mail: narcisa.isaila@ucdc.ro
4. Conferențiar univ. dr. Oana Mionel
E-mail: oana.mionel@ucdc.ro
5. Conferențiar univ. dr. Ana Irina Nicolau
E-mail: irina.nicolau@ucdc.ro
6. Conferențiar univ. dr. Doina Maria Tilea
E-mail: doina.maria.tilea@ucdc.ro
7. Lector univ. dr. Ana-Maria Dinu
E-mail: ana.dinu@ucdc.ro
8. Lector univ. dr. Constantin Georgescu
E-mail: constantin.georgescu@ucdc.ro
9. Lector univ.dr. Alexandru Huza
E-mail: alexandru.huza@ucdc.ro
10. Lector univ. dr. Anda Nicoleta Oneţiu
E-mail: anda.onetiu@ucdc.ro
11. Lector univ. dr. Andreea-Monica Predonu
E-mail: monica.predonu@ucdc.ro
12. Lector univ. dr. Cosmin Stoica
E-mail: cosmin.stoica@ucdc.ro
13. Lector univ. dr. Adriana Zanfir
E-mail: adriana.zanfir@ucdc.ro