Economie și Afaceri Internationale

ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE
Domeniul fundamental: ŞTIINȚE ECONOMICE
Domeniul de licenţă: Economie și Afaceri Internaţionale
Durata studiilor: 3 ANI
Forma de învățământ: Cu Frecvenţă (IF) sau Cu Frecvenţă Redusă (IFR)
Trăim într-o lume dominată de VITEZĂ și EVERNET. Într-o lume în care ai multe produse și multe informații disponibile la viteze mari, abilitatea de a obține un avantaj în fața concurenței și de a sesiza o oportunitate înainte ca altcineva să o remarce, scade din ce în ce mai mult. Așadar, VINO alături de noi și cu AJUTORUL expertizei noastre, ideile voastre de business vor prinde contur și se vor transforma în business-uri adevărate.
Administrarea Afacerilor Internaționale este o facultate care a trecut de vârsta majoratului, are profesori tineri și dedicați studenților și activităților recreative (vizite la Bursa de Valori București, Bursa Română de Mărfuri, descoperirea orașului București ca centru economico-financiar).
VINO să ne cunoști și să-i cunoști prin intemediul acțiunilor “Intâlnirile AAI cu mediul de afaceri” pe cei care ne-au fost studenți și astăzi se bucură de succes în afaceri.
DOVADĂ pentru cele menționate stau miile de studenți care ne-au trecut pragul încă din anul 1998, iar în momentul de față lucrează în organizații internaționale, companii multinaționale, firme de audit, ministere sau susțin propriul business.
AAI facultate și lumea ți se deschide!
Competenţe asigurate prin programul de studii
1. Competenţe profesionale:
✓ realizarea de studii/analize privind mediul de afaceri;
✓ asistenţă pentru pregătirea şi desfăşurarea negocierilor în afacerile internaţionale;
✓ derularea afacerilor internaţionale potrivit clauzelor contractuale;
✓ asistenţă în realizarea activităţilor specifice promovării internaţionale;
✓ asistenţă în promovarea de acţiuni/iniţiative în cadrul organizaţiilor economice internaţionale.
2. Competenţe transversale:
✓ aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
✓ identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi munca eficientă în cadrul echipei;
✓ identificarea oportuniţăţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
Statut profesional conform Clasificarii Ocupaţiilor din România
✓ Consilier/expert/inspector/referent/economist in management - 263101
✓ Consilier/expert/inspector/referent/economist in comert si marketing - 263104
✓ Consilier/expert/inspector/referent/economist in relatii economice internationale - 263105
✓ Consultant in management - 263107
✓ Secretar economic (studii superioare) - 263126
Examenul de licență
Finalizarea studiilor pentru programul de studiu ”Economie si Afaceri Internationale” se face prin examen de licenţă, desfăşurat în baza Regulamentului privind organizarea examenului de licenţă, ca examen sumativ care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale care corespund calificării universitare. Examenul de licenţă se organizează anual, în două sesiuni – iulie şi februarie - şi constă în două probe:
1) proba scrisă pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
2) proba orală de pregătire şi susţinere a lucrării de licenţă se face pe baza tematicii pentru lucrările de licenţă şi lista conducătorilor ştiinţifici afişate la avizierul facultăţii la începutul anului universitar
Pregătirea profesională constantă a studenţilor reflectată în rezultatele la examene a condus la un număr ridicat de absolvenţi şi licenţiaţi ai facultăţii noastre. Ponderea de promovare a examenului de licenţă în totalul celor care s-au prezentat la această probă în ultimele trei promoţii (sistem Bologna) este de 99,8%.
PLAN DE INVĂȚĂMÂNT, anul III, IF
PLAN DE INVĂȚĂMÂNT, anul III, IFR
Director de departament,
Lector univ. dr. Ana-Maria DINU