Afaceri Internaționale / International Business

AFACERI INTERNAȚIONALE / INTERNATIONAL BUSINESS
PROGRAM ACREDITAT
Specializarea: Economie și Afaceri Internaţionale
Durata studiilor: 4 SEMESTRE
Forma de învățământ: Cu Frecvenţă (IF)
Program înfiinţat în anul 2016
Prezentarea programului de studii
Lansarea programului de masterat “Afaceri Internationale- International Business”, cu predare în limba engleza, a pornit de la dorinta de a pregati studenti care doresc sa lucreze în cadrul unor companii ce-si desfasoara activitatea într-un mediu de afaceri din ce în ce mai internationalizat, tehnologizat si competitiv, prin oferirea unei pregatiri si a unei experiente relevante în domeniu.
Programul de masterat “Afaceri Internationale- International Business”, a carui misiune este de a a pregati specialisti pentru cel mai dinamic domeniu al economiei: afacerile internationale, se adreseaza tuturor absolventilor de studii universitare, indiferent de profilul absolvit, cu un nivel bun de limba engleza, care vor sa-si aprofundeze cunostintele si sa obtina expertiza în domeniul afacerilor internationale.
Misiunea si obiectivele programului de studii
Programul de masterat Afaceri Internationale - International Business, are misiunea de a pregati specialisti pentru cel mai dinamic domeniu al economiei: afacerile internationale. Programul se adreseaza tuturor absolventilor de studii universitare de licenta, indiferent de profilul absolvit, cunoscatori ai limbii engleze, care doresc sa-si aprofundeze cunostintele si sa obtina expertiza în domeniul afacerilor internationale. Programul de masterat Afaceri Internationale - International Business asigura dezvoltarea aptitudinilor si dobândirea competentelor corespunzatoare unei conduite manageriale responsabile si performante într-un mediu de afaceri din ce în ce mai internationalizat, tehnologizat si competitiv.
Competențe asigurate prin programul de studii
Competente profesionale
C1. Organizarea firmelor cu activități derulate la nivel internațional;
C2. Fundamentarea deciziilor de afaceri la nivel internațional;
C3. Elaborarea strategiilor de dezvoltarea afacerilor la nivel internațional;
C4. Implementarea strategiilor de dezvoltare a afacerilor la nivel internațional;
C5. Elaborarea de analize în domeniul afacerilor internaționale;
Competențe transversale
CT1. Realizarea individual sau în echipă a unor sarcini complexe sub presiunea timpului, în condiții de risc și incertitudine;
CT2. Planificarea și organizarea resurselor umane în cadrul unui grup/a unei organizații, în condiții de acceptare a diversității de opinie și de cultură, precum și a atitudinilor critice; evaluarea critic-constructivă a acestora;
CT3. Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră și adaptare a propriilor competențe profesionale si manageriale la dinamica mediului economic național și internațional.
Finalizarea studiilor de master
Examenul de disertatie se desfasoara in conformitate cu Regulamentul UCDC privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie (RE05).
PLAN DE INVĂȚĂMÂNT, anul II - RO
PLAN DE INVĂȚĂMÂNT, anul II -  EN
Director de program,
Conf. univ. dr. Narcisa ISĂILĂ