Admitere

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master
Calendar Admitere
Taxe și Facilități
Flyer AAI
Facultatea de Administrarea Afacerilor Internaționale organizează concurs de admitere în învățământul superior pentru ciclul de studii universitare de Licență și Masterat.
ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE
Învăţământ cu frecvenţă
Facultatea de Administrarea Afacerilor Internationale - Bucuresti
Economie şi Afaceri Internaţionale
3 ani
250 LOCURI
ACREDITAT
1250 EURO
Învăţământ cu frecvenţă redusă
Facultatea de Administrarea Afacerilor Internationale - Bucuresti
Economie şi Afaceri Internaţionale
3 ANI
180 LOCURI
aCREDITAT
1250 EURO
Condițiile de admitere
✓ Media de admitere: Media de la Bacalaureat;
✓ Criterii de departajare pentru candidaţii cu medii egale: Media generală de absolvire a liceului și Nota de la proba scrisă la Limba și literatura română (Bacalaureat);
✓ Candidații din țări terțe UE vor fi înscriși după emiterea Scrisorii de acceptare de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale.
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
✓ cerere-tip și anexe (de la secretariatul facultății);
✓ diploma de bacalaureat (original și copie xerox) sau adeverință pentru absolvenții promoției 2022;
✓ diploma de licență (original şi copie xerox) sau adeverinţă pentru absolvenții promoției 2022 (în cazul candidaților care doresc să urmeze un al doilea program de licență);
✓ suplimentul la diploma de licență (original şi copie xerox);
✓ atestatul de recunoaștere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidații cetăţeni străini sau etnici români din alte țări;
✓ certificat de competență lingvistică (pentru candidații cetățeni străini);
✓ certificatul de naștere (original şi copie xerox);
✓ cartea de identitate (original şi copie xerox);
✓ certificatul de căsătorie (dacă este cazul) original şi copie xerox;
✓ adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie;
✓ patru fotografii 3/4;
✓ chitanța care să ateste plata taxei de înscriere;
✓ dosar plic.
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI UE: 100 LEI
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI NON-UE: 100 €
PROGRAME DE MASTERAT
Managementul afacerilor internaţionale
Facultatea de Administrarea Afacerilor Internationale - Bucuresti
Economie şi Afaceri Internaţionale
Managementul afacerilor internaţionale
4 SEMESTRE
75 LOCURI
ACREDITAT
1250 EURO
Condițiile de admitere
✓ Media de admitere: Media de la examenul de disertație;
✓ Candidații din țări terțe UE vor fi înscriși după emiterea Scrisorii de acceptare de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale.
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
✓ cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultății);
✓ diploma de bacalaureat (original și copie xerox);
✓ diploma de licență (original şi copie xerox) sau adeverinţă pentru absolvenții promoției 2022;
✓ suplimentul la diplomă (original şi copie xerox);
✓ atestatul de recunoaștere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidații cetăţeni străini sau etnici români din alte țări;
✓ certificat de competență lingvistică (pentru candidații cetățeni străini);
✓ certificatul de naștere (original şi copie xerox);
✓ cartea de identitate (original şi copie xerox);
✓ certificatul de căsătorie (dacă este cazul) original şi copie xerox;
✓ adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie;
✓ patru fotografii 3/4;
✓ chitanța care să ateste plata taxei de înscriere;
✓ dosar plic.
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI UE: 100 LEI
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI NON-UE: 100 €
Negocierea conflictelor şi diplomaţie economică
Facultatea de Administrarea Afacerilor Internationale - Bucuresti
Economie şi Afaceri Internaţionale
NEGOCIEREA CONFLICTELOR ȘI DIPLOMAȚIE ECONOMICĂ
4 SEMESTRE
75 LOCURI
ACREDITAT
1250 EURO
Condițiile de admitere
✓ Media de admitere: Media de la examenul de disertație;
✓ Candidații din țări terțe UE vor fi înscriși după emiterea Scrisorii de acceptare de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale.
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
✓ cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultății);
✓ diploma de bacalaureat (original și copie xerox);
✓ diploma de licență (original şi copie xerox) sau adeverinţă pentru absolvenții promoției 2022;
✓ suplimentul la diplomă (original şi copie xerox);
✓ atestatul de recunoaștere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidații cetăţeni străini sau etnici români din alte țări;
✓ certificat de competență lingvistică (pentru candidații cetățeni străini);
✓ certificatul de naștere (original şi copie xerox);
✓ cartea de identitate (original şi copie xerox);
✓ certificatul de căsătorie (dacă este cazul) original şi copie xerox;
✓ adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie;
✓ patru fotografii 3/4;
✓ chitanța care să ateste plata taxei de înscriere;
✓ dosar plic.
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI UE: 100 LEI
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI NON-UE: 100 €
International Business (cu predare in limba engleză)
Facultatea de Administrarea Afacerilor Internationale - Bucuresti
Economie şi Afaceri Internaţionale
AFACERI INTERNAȚIONALE / INTERNATIONAL BUSINESS
(cu predare în limba engleză)
4 SEMESTRE
75 LOCURI
ACREDITAT
1250 EURO
Condițiile de admitere
✓ Media de admitere: Media de la examenul de disertație;
✓ Se va susţine o probă de competenţă lingvistică de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, cu o zi înaintea afisării rezultatelor finale;
✓ Candidații din țări terțe UE vor fi înscriși după emiterea Scrisorii de acceptare de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale;
✓ Proba de competenţă lingvistică se echivalează pentru candidaţii care deţin certificate de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberate de instituţii recunoscute de Ministerul Educației, obţinute în ultimii ani.
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
✓ cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultății);
✓ diploma de bacalaureat (original și copie xerox);
✓ diploma de licență (original şi copie xerox) sau adeverinţă pentru absolvenții promoției 2022;
✓ suplimentul la diplomă (original şi copie xerox);
✓ atestatul de recunoaștere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidații cetăţeni străini sau etnici români din alte țări;
✓ certificat de competență lingvistică (pentru candidații cetățeni străini);
✓ certificatul de naștere (original şi copie xerox);
✓ cartea de identitate (original şi copie xerox);
✓ certificatul de căsătorie (dacă este cazul) original şi copie xerox;
✓ adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie;
✓ patru fotografii 3/4;
✓ chitanța care să ateste plata taxei de înscriere;
✓ dosar plic.
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI UE: 100 LEI
TAXA DE ÎNSCRIERE CETĂȚENI NON-UE: 100 €